Novo mesto

NOVO MESTO

Prva znana poselitev Novega mesta sega v čas bronaste dobe. V železni dobi je območje Dolenjske odigralo ključno vlogo pri prenosu znanja o železarstvu iz Male Azije, prek Grčije do ostale Evrope. V tem času je območje Dolenjske doseglo največji razcvet.

Od prihoda Rimljanov pa do 13. stoletja o Novem mestu ni veliko zapisov, iz česar lahko sklepamo, da je tudi izgubilo na pomenu. S podelitvijo pravic in nastankom mesta leta 1365 Novo mesto zopet začne pridobivati na veljavi.

Z obrtjo so se prebivalci Novega mesta ukvarjali vse od bronaste dobe dalje. V srednjem veku so se razvile različne obrti. Obrtniki so se združevali v cehe, da bi preprečevali medsebojno konkurenco.

Prva trajna poselitev Novega mesta sega v bronasto dobo. Zaradi bogatega najdišča na območju Marofa smo spoznali vrsto izdelkov (glinaste posode, lončarski izdelki, nakit, bronasti izdelki…) iz tistega časa. Ker na našem območju ni bronastih rud, lahko sklepamo, da je v tem času cvetela trgovina in različne obrti. V železni dobi je območje Dolenjske odigralo ključno vlogo pri prenosu znanja o železarstvu iz Male Azije, prek Grčije do ostale Evrope. V tem času je območje Dolenjske doseglo največji razcvet. To med drugim potrjujejo različni najdeni predmeti, še posebej situle. S prihodom Rimljanov 35 pr. n. št. se je končalo obdobje blaginje in blagostanja.

V šestem stoletju našega štetja so območje doline Krke naselili Slovani. Šele v 12. stoletju se je območje umirilo, prenehali so se vpadi na zahod preko Dolenjskega območja in so prebivalci lahko začeli kmetovati. V 13. stoletju se je kazala potreba po pravem mestu na Dolenjskem. Zaradi strateške lokacije v okljuku reke Krke je tako 7. aprila 1365 s posebno listino, imenovano ustanovno pismo, nastalo mesto z imenom Rudolfswerth (Rudolfovo pristanišče). Ljudstvo je naselbino poimenovalo kar Novo mesto. Stoletje in pol je mesto cvetelo in postalo pomembnejše na Kranjskem. V 16. stoletju je razvoj Karlovca in nove trgovske poti Karlovca z Reko in Trstom, pripomogel k zatonu Novega mesta. Šele v začetku 18. stoletja je mesto ponovno pričelo z razcvetom.

Hitra rezervacija

Datum prihoda:

Št. noči:

Promocijska koda (opcija):

Sprememba rezervacije

HOTEL CENTER

Glavni trg 23,
8000 Novo mesto
Slovenija

T: +386 7 302 18 00
M: +386 51 30 10 30
E: info@hotel-center.si

Hotel Center - Vhod

Hotel Center - Parkirišče