X

NOVO MESTO

Pisanych zapisów z okresu od przybycia  Rzymian aż do 13 wieku nie ma zbyt wiele, co wskazuje na to iż Novo Mesto w tym okresie nie odgrywało znaczącej roli. Poprzez nadanie praw miejsch i uchwalenie statutu w 1365 roku Novo Mesto ponownie zaczyna odgrywać ważną rolę w regionie.

 

Rzemiślnictwem mieszkańcy Novog Mesta trudnili się już w epoce brązu aż po średniwiecze. W tym okresie nastały też nowe rzemiosła a rzemieślnicy byli zorganizowani w cechach branżowych, regulujących działalność ich członków.

 

Pierwsze stałe ślady osady Novo Mesto pochodzą z epoki brązu. W bogatych odkryciach wokół Marofu odnaleziono szerg artefaktów (broń, narzędzia, przyrządy, ozdoby) z epoki brązu. Ze względu na to iż w regionie nie występują rudy metali, można wywnioskować, że był to okres wzmożonej wymiany handlowej i rozwoju rzemiosła.

 

W okresie żelaza region Dolenjska odegrał kluczową rolę w szerzeniu wiedzy o wytapianiu metali zaczerpniętej z Małej Azji poprzez Grecję i na pozostałe części Europy. W tym okresie region Dolenjska przyżywa swój złoty wiek. Potwierdzają to między innymi odnalezione przedmioty przedewszystkim situlae (wiadra). Po przybyciu Rzymian w 35 r  pne, okres prosperyteru w tym regionie zakończył się.

 

W 6 wieku naszej ery w okolicy doliny rzeki Krka osiedlają się Słowianie. Stabilizacja następuje dopiero w 12 wieku, kiedy to zaprzestają inwazje na na zachód poprzez region Dalenjska i stwarzają się możliwości za rozwojem hodowli. W 13 wieku zaistniała potrzeba i możliwości stworzenia miasta w regionie Dolenjska. Ze względu na swoje strategiczne położenie w zakolu rzeki Krka, 7 kwietnia 1365 roku specjalna uchwała zakłada miasto pod nazwą Rudolfswerth ( Port Rudolfa). Ludność nazwała miejscowość Novo Mesto i tak zostało. Przez 150 lat miasto rosło i rozwijało się i stało się najwažniejszym miastem w szerszej okolicy Kranjsko.

 

W 16 wieku rozwój Karlowca i całego karlowieckiego regionu przyczynił się do powstawania nowych szlaków handlowych w kierunku Rijeki i Trjestu, co spowodowło upadek Novog Mesta. Dopiero na początku 18 wieku miasto ponownie się odrodziło.

FOTOGALERIA

KONTAKT Z NAMI